Uslovi korištenja usluga – Plan2 Agency    

1. Usluge

Agencija Plan2 se obvezuje korisniku pružiti odabrani paket usluga u trajanju i po uslovima koji su navedeni na web stranici www.gmail.ba.

Korisnik se obavezuje da prilikom kupovine usluga dostavi tačne podatke. Za tačnost podataka i eventualnu štetu prouzrokovanu lažnim podacima odgovornost snosi korisnik.

2. Hosting

Agencija Plan2 će omogućiti korištenje zakupljenih hosting usluga na najbolji mogući način, što uključuje i podršku korisnicima i otklanjanje grešaka i problema u radu sistema.

Agencija Plan2 će korisniku odrediti korisničko ime i lozinku, koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama. Korisnik će ih čuvati od neovlaštenog korištenja.

Sadržaji i aktivnosti koji nisu dozvoljeni:

  • Nelegalni materijali i djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video ili muzičke datoteke, te svaki drugi materijal koji je u suprotnosti sa zakonskom regulativom.
  • Materijal za odraslu publiku uključuje pornografiju, erotske fotografije i druge neprimjerene sadržaje. Agencija Plan2 zadržava pravo procjene i definiranja materijala za odraslu publiku.
  • Warez: Piratski softver, emulatori, phreaking, hacking, razbijanje passworda… Uključuje i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se njima koristiti.
  • Spam: Spam – slanje neželjenih e-mailova na veći broj adresa.

Korisnik hosting usluge se obvezuje da nijedan njegov hosting korisnički račun neće zauzeti više od:

  • 15% procesora na duže od jednog sata kontinuirano
  • 15% radne memorije duže od jednog sata kontinuirano
  • 15% mrežnih I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
  • 15% disk I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
  • 200 istovremenih konekcija prema HTTP servisu

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

U slučaju zloupotrebe, Agencija Plan2 zadržava pravo da onemogući pristup korisnika bilo kojoj usluzi.

3. Domene

Registracija .BA domena se vrši u skladu s važećim pravilnikom o registraciji .ba domena.

4. Završne odredbe

Ovi uslovi korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na web stranici www.gmail.ba i primjenjuju se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon toga dana, osim ukoliko Agencija Plan2 i korisnik ne potpišu poseban ugovor o korištenju usluga. 

Agencija Plan2 zadržava pravo promjene Uslova bez prethodne najave ili obavijesti.

Agencija Plan2 zadržava pravo promjene cijena svojih usluga, bez prethodne najave ili obavijesti.