Uslovi registracije gmail.ba adrese – Plan2 Agency    

Vlasnik domene gmail.ba je Agencija Plan2, te korištenje registrirane gmail.ba e-mail adrese ne podrazumijeva vlasništvo korisnika nad istom.

Agencija Plan2 ima pravo u svakom trenutku i bez prethodne najave da prekine korištenje bilo koje registrirane gmail.ba e-mail adrese ili da prenese prava vlasništva gmail.ba domene na drugo lice, osim ako to nije drugačije uređeno posebnim ugovorima.

Korisnik gmail.ba e-mail adrese prihvata obavezu poštivanja Pravilnika o registraciji nacionalne bosanskohercegovačke .ba domene u cjelosti.