Zaštita ličnih podataka – Plan2 Agency    

Agencija Plan2 poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca web stranice www.gmail.ba i posvećena je njihovoj zaštiti. 

U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, izrade računa i registracije usluga od korisnika usluga se mogu uzimati sljedeći podaci:

  • Naziv (pravna lica) ili ime i prezime (fizičke osobe),
  • Identifikacioni broj u nadležnoj poreznoj upravi (pravna lica) ili JMBG (fizičke osobe),
  • Poštanski broj,
  • Mjesto,
  • Ulica,
  • E-mail,
  • Telefonski broj.

Agencija Plan2 se obavezuje da će dobivene podatke držati u tajnosti i upotrijebiti raspoložive mjere koje onemogućavaju njihov gubitak, brisanje ili zloupotrebu. Također, tim podacima će se koristiti samo za vlastite potrebe i zakonom određene svrhe. Korisnik prihvata da njegovi podaci (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona) mogu biti dostupni putem WHOIS servisa.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisničku registraciju, korisnik je dužan obavijestiti Agenciju Plan2, pisanim ili elektronskim putem, najkasnije 7 dana od dana nastanka promjene. 

Agencija Plan2 ne odgovara za sigurnost podataka dostavljenih kanalima nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Agencija Plan2 ima pravo u bilo kojem trenutku i na bilo koji način uspostaviti kontakt s korisnikom. To uključuje obavijesti elektronskom poštom, obavijesti o promotivnim akcijama (newsletter) i dr.